Tervisliku toitumise koolitused personalile

Koolitused on suunatud lasteaedade, koolide, hooldekodude, haiglate ja teiste toitlustamisega tegelevate asutuste köögitoimkonnale. Eesmärgiks on anda toitlustajatele praktilisi teadmisi, ideid ja soovitusi tasakaalus ja maitsva menüü koostamiseks ning täisväärtusliku toidu valmistamiseks. Koolituse teeb eriliseks see, et osalejad töötavad ülesannete lahendamise kaudu aktiivselt kaasa ning sellega saavutavad koheselt teatud oskused ja vilumuse tervist toetava menüü planeerimiseks. Koolitused on praktilised ja näitlikud ning lihtsa ülesehitusega, mis teeb selle osalejale meeldivaks ning huvitavaks.

Koolitusel lähtutakse Põhjamaade toidusoovitustest (2012), Eesti toitumis- ja liikumissoovitustest (2015) ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse koostatud toitumisjuhistest. Koolitus on vastavuses Eesti Toiduseadusega, Sotsiaalministri 15.01.2008 määrusega nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ ja Sotsiaalministri 14.11.2002 määrusega nr 131 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses”.

RecteMente OÜ täiendkoolitusasutuse tegevusteate nr 144017

Menüüanalüüs ja –soovitused

Kui teie asutuses ei ole toitumisalase väljaõppega töötajat, on teil võimalik meie toitumisnõustajalt tellida asutuse menüü kohta detailne analüüs ja soovitused muudatusteks.

Menüü sisuline analüüs koosneb makrotoitainete ja rasvhappelise tasakaalu ülevaatest, mikrotoitainete saadavuse ülevaatest ja analüüsist, erinevate toidugruppide päevaste portsjonite väljaarvestamisest, erinevate dieetide menüü iseärasuste ülevaatamisest (see tähendab, kas menüü toetab eridieedil oleva kliendi tervist) ja toitude koostisainete analüüsist (tehnoloogiliste kaartide olemasolul).

Menüüanalüüsi põhjalikus seletuskirjas kirjeldatakse erinevate makro- ja mikrotoitainete ning toidugruppide kättesaadavus. Kirjutatakse välja soovitavad muudatused ja põhjendatakse muudatuste vajalikkus. Ettepanekud koostatakse lähtudes toidugruppide tasakaalustamisest, seadusest tulenevatest energeetilistest väärtustest, eridieetide spetsiifikast ja toitlustajate töömahu vähendamisest (viimasest juhul, kui asutuses on mitu erimenüüd).

Valmis menüüplaanid

Meilt on võimalik osta kuus erinevat valmiskujul nädala menüüd koos tehnoloogiliste kaartidega (retseptidega). Valmis menüüplaanid on pdf formaadis, tehnoloogilised kaardid exceli formaadis. Valmis menüüplaanid ei arvesta teie asutuse eripärade ja võimalustega. Pakume valmis menüüplaane lasteaiale, koolile, hooldekodule, lastekodule ja haiglale.

Asutusest lähtuv spetsiaalselt kohandatud menüü

Kui sulle ei sobi valmis menüüplaan ja soovid oma asutusele tasakaalustatud menüüd, mis arvestab just teie asutuse eripärasid ja võimalusi, siis on võimalik ka seda meilt tellida. Vaatame üle ja tasakaalustame teie asutuse menüüd. Tasakaalustame menüüd spetsiaalselt teie asutuse võimalusi ja vajadusi arvestades, kuid ennekõike lähtudes Eestis kehtivast seadusandlusest ja toitumisjuhistest.

Vajaduspõhised menüüplaanid ehk eridieetide menüüd

Meilt on võimalik tellida erimenüüd, mis on kohandatud sööja(te) spetsiifilistest vajadustest lähtuvalt, kuid mis vastavad Eestis kehtivale seadusandlusele ja toitumisjuhistele. Kui teil on vaja asutuses pakkuda gluteenita, kaseiinita, laktoosita, vegan või muud erimenüüd, võtke meiega julgelt ühendust!

Perioodiline menüüde koostamise teenus toitumisnõustajalt!

Tasakaalustatud menüüde koostamise teenus on võimalik tellida meilt ka igakuise teenusena. Sellisel juhul koostab meie toitumisnõustaja teie asutusele iga nädal tasakaalustatud menüü (töötab eelnevalt välja 6-10 nädala menüüringi) ja vajadusel ka erimenüüd. Loomulikult arvestatakse ka selle teenuse puhul konkreetse asutuse vajadusi ja võimalusi. Selle teenuse puhul ei pea teie asutuse kokk või majandusjuhataja menüüde koostamisega vaeva nägema ja saab pühenduda oma põhitööülesannetele.

Individuaalne toitumisnõustamine

Toitumisnõustamisel analüüsib nõustaja sinu senist toitumist ja elustiili ning vajadusel korrigeerib koos sinuga menüüd ning leiab võimalusi sinu elustiili tervislikumaks muutmiseks. Lihtsad ja väikesed korrigeerimised oma igapäevamenüüs aitavad paremini hakkama saada haiguste ja stressiga. Hea toitumine toetab keha immuunsüsteemi.

Toitumisnõustamisele võivad tulla igas vanuses inimesed, kellele on oluline vitaalsus ja energilisus, terve keha ja vaim. Teatud eluperioodidel ja olukordades tasuks toitumisele kindlasti suuremat tähelepanu pöörata. Toitumisnõustamist võivad eelkõige vajada lapsed, rasedad, imetavad emad, eakad, menapausi ealised, ala- või ülekaalus, erinevate terviseprobleemidega, suure füüsilise koormusega ja stressirohke elustiiliga inimesed.

Esimene toitumisnõustamine kestab keskmiselt 90 minutit, järgnevad nõustamised kesmiselt 60 minutit. Esimesel nõustamisel selgitatakse välja nõustamisele tulemise eesmärk ning kaardistatakse sinu igapäevased toitumisharjumused, elustiil, probleemid tervisega. Nõustamisel tutvustatakse sulle tervisliku toitumise põhitõdesid ja üheskoos leitakse sulle sobivaimad lahendused saavutamaks oma eesmärk.

Toitumisplaan

Toitumisplaan on valmis koostatud menüü koos huvitavate ja maitsvate retseptidega. Selline menüü näitab suurepäraselt ette, milline on arukas toitumisstiil, kus kõiki vajalikke toidugruppe piisavas koguses. Toitumisplaani abiga on võimalik õppida õigesti sööma. Õige toit hoiab sind energilisena, tervena ja ilusana!

Menüüanalüüs ja –soovitused

Meilt on võimalik tellida oma menüü kohta detailne analüüs ja soovitused muudatusteks.

Menüü sisuline analüüs koosneb erinevate toidugruppide päevaste portsjonite ja toidu glükeemilise koormuse väljaarvestamisest, erinevate dieetide menüü iseärasuste ülevaatamisest (see tähendab, kas menüü toetab eridieedil oleva kliendi tervist) ja retseptide koostisainete analüüsist (juhul, kui retseptid on olemas).

Menüüanalüüsi seletuskirjas kirjeldatakse erinevate toidugruppide kättesaadavus. Kirjutatakse välja soovitavad muudatused ja põhjendatakse muudatuse vajalikkus. Ettepanekud koostatakse lähtudes toidugruppide tasakaalustamisest, seadusest tulenevatest energeetilistest väärtustest, eridieetide spetsiifikast ja kliendi harjumustest ja võimalustest.

Tervisegrupid (kehakaalu optimeerimiseks)

Vahel on raske üksi eesmärke püstitada ja motivatsiooni leida oma tervise heaks tegutsemiseks . Tervisegrupp on eelkõige mõeldud neile, kellele teevad muret lisakilod. Grupis tekib sünergia ja üksteise mõistmise tunne, mis innustab eesmärke saavutama.

Tervisegrupp kestab kokku kaheksa nädalat, igal nädalal toimub üks kohtumine, mis kestab kuni kaks tundi. Igal kohtumisel valmistame tervislikku toitu, räägime erinevatel toitumist käsitlevatel teemadel ning lahendame praktilisi ülesandeid ja teste. Igal nädalal saad koju kaasa ka kahe päeva menüü koos retseptidega.

Tervisegrupis osalemisega kaasnevad ka kodused ülesanded – sul tuleb iga nädal kirja panna vähemalt ühel päeval söödud toidud. Selle järgi analüüsib juhendaja sinu toiduvalikut ja annab sulle soovitusi edasiseks. Lisaks tuleb sul võimalusel toituda kahel päeval nädalas etteantud menüü järgi.

 Tervisegrupis käsitletavad teemad:

 • Õigete valikute tegemine toidupoes – milliseid toiduaineid valida julgelt, milliseid vältida?
 • Toidu glükeemiline koormus – kuidas mõjutab veresuhkru taseme kõikumine kehakaalu ja tervist?
 • Portsjonitabel – kõiki toitusid võib süüa, küsimus on aga selles, kui suured on kogused?
 • Rasvad toidus –milliseid erinevaid rasvhappeid toidus leidub ja kui palju neid peaks sööma?
 • Magusaisu – miks tekib vastupandamatu magusaisu, kuidas seda ohjeldada?
 • Emotsioonid – kas toit mõjutab emotsioone või mõjutavad emotsioonid hoopis toiduvalikuid?
 • Kehapuhastus – kuidas tasakaalus ja tervislik toit organismi puhastumisprotsessidele kaasa aitab.

Tervisegrupis osalejale on individuaalne toitumisnõustamine soodushinnaga.

Hooli oma töötajatest, tõstes teadmisi tervisliku toitumise alal. Tasakaalustatud toitumine on hea tervise aluseks! Kutsu meid koolitust, nõustamist või tervisegruppi läbi viima.

Koolitus asutuse personalile

Tervisliku toitumise põhitõdesid tutvustav koolitus sihtgrupist lähtuvalt. Koolitusel käsitletakse peamisi tasakaalus toitumisega seotud teemasid, millele lähenetakse osaliselt praktiliste ülesannete lahendamise kaudu. Osalejad analüüsivad kohapeal iseenda toitumist ja saavad juhiseid õigete toiduvalikute tegemiseks.

Toiduvalmistamise labor ehk töötuba asutuse personalile

Tervislikke toiduvalikuid on kõige parem õpetada läbi praktika. Mis võiks olla lõbusam õppimise viis, kui üks meeleolukas tervislike toitude valmistamise töötuba. Toiduvalmistamise labor võib olla täpselt nii mitmekülgne ja mahukas, kui on soovi ja võimalusi. Uusi ja huvitavaid retsepte on võimalik osalejatel koheselt ise proovida.

Tervisegrupid (kehakaalu optimeerimine) asutuse personalile

Vahel on raske üksi eesmärke püstitada ja motivatsiooni leida oma tervise heaks tegutsemiseks . Tervisegrupp on eelkõige mõeldud neile, kellele teevad muret lisakilod. Grupis tekib sünergia ja üksteise mõistmise tunne, mis innustab eesmärke saavutama.

Tervisegrupp kestab kokku kaheksa nädalat, igal nädalal toimub üks kohtumine, mis kestab kuni kaks tundi. Igal kohtumisel valmistame tervislikku toitu, räägime erinevatel toitumist käsitlevatel teemadel ning lahendame praktilisi ülesandeid ja teste. Igal nädalal saad koju kaasa ka kahe päeva menüü koos retseptidega.

Tervisegrupis osalemisega kaasnevad ka kodused ülesanded – sul tuleb iga nädal kirja panna vähemalt ühel päeval söödud toidud. Selle järgi analüüsib juhendaja sinu toiduvalikut ja annab sulle soovitusi edasiseks. Lisaks tuleb sul võimalusel toituda kahel päeval nädalas etteantud menüü järgi.

Tervisegrupis käsitletavad teemad:

 • Õigete valikute tegemine toidupoes – milliseid toiduaineid valida julgelt, milliseid vältida?
 • Toidu glükeemiline koormus – kuidas mõjutab veresuhkru taseme kõikumine kehakaalu ja tervist?
 • Portsjonitabel – kõiki toitusid võib süüa, küsimus on aga selles, kui suured on kogused?
 • Rasvad toidus –milliseid erinevaid rasvhappeid toidus leidub ja kui palju neid peaks sööma?
 • Magusaisu – miks tekib vastupandamatu magusaisu, kuidas seda ohjeldada?
 • Emotsioonid – kas toit mõjutab emotsioone või mõjutavad emotsioonid hoopis toiduvalikuid?
 • Kehapuhastus – kuidas tasakaalus ja tervislik toit organismi puhastumisprotsessidele kaasa aitab.

Menüüalane nõustamine asutuse sööklale

Kui asutuse juures töötab köök, kus töötajad iga päev söövad ja teie asutuses ei ole toitumisalaste teadmistega töötajat, on võimalik tellida töölissöökla või kohviku toiduvaliku kohta detailne analüüs ja soovitused muudatusteks.

top